Dotacje unijne

Z myślą o przyszłości naszego przedsiębiorstwa, jego miejscu na rynku, i naszych pracownikach dążymy do nieustannego rozwoju, który pozwoli nam zaoferować naszym Klientom nowoczesne produkty w najwyższej jakości. Każdego roku wprowadzamy do sprzedaży nowe modele wieszaków oraz unowocześniamy park maszynowy. W tym celu z licznymi sukcesami korzystamy z pomocy oferowanej przedsiębiorcom przez Unię Europejską.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przez nas projekty w ramach programów dofinansowanych przez UE.

 • W roku 2005 pomyślnie zrealizowaliśmy  inwestycje w ramach Program Phare 2002 SGG
  „Wprowadzenie do sprzedaży nowych wieszaków profilowanych – zakup form wtryskowych.” 
  unia-dla-przedsiebiorczych.jpg
 • W 2006 roku zakończyliśmy z sukcesem inwestycję w ramach programu SPO-WKP 2.3
  „Poszerzenie asortymentu w oparciu o zakup form wtryskowych i wtryskarki.”
 • W 2008 roku zrealizowaliśmy kolejną inwestycję w ramach programu SPO WKP 2.4
  „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego oparciu o zakup maszyn i urządzeń.”
 • Od 2009 roku z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego we współpracy z WUP w Toruniu realizujemy Działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów ludzkich. Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  „Fabryka Wieszaków POLWO – realizacja umów na przygotowanie zawodowe. ”
 • Od 2010 roku realizujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu projekt „Moja praca – moja przyszłość” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3
  „Fabryka Wieszaków POLWO – realizacja staży zawodowych oraz prac interwencyjnych.”
 • W 2010 i 2011 roku realizujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu projekt „Moja praca – moja przyszłość” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3
  „Fabryka Wieszaków POLWO – wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.”
 • W 2011 roku zakończyliśmy realizację projektu w ramach programu RPO WK-P 5.2 2
  „Wzrost konkurencyjności firmy Fabryka Wieszaków POLWO poprzez zakup form wtryskowych oraz kruszarki do tworzyw sztucznych.”


płatności obsługuje
Copryright © POLWOProjekt i wykonanie: PRO-LINK